ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต "ชีวิต... เราลิขิตเอง" เยาวชน ต.หายโศก อ.บ้านผือ อุดรธานี

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต "ชีวิต... เราลิขิตเอง" เยาวชน ต.หายโศก อ.บ้านผือ อุดรธานี

เด็กและเยาวชนของหมู่บ้านและตำบลต่างๆ นั้น ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากห้วงหนึ่งคือช่วงชั้น ม.3 ที่ผ่านมาปรากฎพบว่าหลายคนไม่ไปต่อหรือไม่สามารถไปต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป มีเหตุผลและข้อจำกัดอยู่ไม่กี่ประการ นอกเหนือไปจากความยากจน นั่นคือความไม่รู้และไม่มีเป้าหมายในชีวิต #ทำไมไม่รู้ทำไมไม่มี

ค่าย “ชีวิต... เราลิขิตเอง” วัตถุประสงค์หลักคือการสอนให้วัยรุ่นชั้น ม.3 ได้เข้าใจชีวิตและจิตใจของตนเอง ภายใต้แรงบันดาลใจและความกล้าหาญที่ดีในการ “ไปต่อ” ชีวิต ตามเป้าหมายและความใฝ่ฝัน

กิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ คือการฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะชีวิตในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็น รวมทั้งการชิมลองปฏิบัติ ‘สมาธิ สติ ปัญญา’ เพื่อการออกแบบแผนที่ชีวิตของตนเอง #MindMapping กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตแบบผจญภัยในป่ากว้างนี้ มีข้อดีอยู่หลายประการในการสร้างจินตนาการและความกล้าหาญ รวมทั้งเป็นเกราะป้องกันชีวิตต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดจากอันตรายต่างๆ มูลนิธิฯ ยังคงทำงานร่วมกับ อบต.ตำบลหายโศกและโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ต่อไป...

กิจกรรมสนุกสนาน มีของแจกของแถมของฝากมากมายแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งมอบเสื้อผ้ารองเท้าวัยรุ่น รวมทั้งกิ๊ฟเซ็ตสวยงามมาให้ วัยรุ่นชอบกันมาก ขอบคุณครับ .../\...