เตรียม ONET วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ อ.เมือง หนองคาย

เตรียม ONET วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ อ.เมือง หนองคาย

Question “ในภูมิภาคอาเซียนเรา ประเทศใดที่พูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีบ้างครับ นักเรียน...” 
Answer คำตอบได้จากนักเรียนทั้งหมด 48 คน #ม1ถึงม3 ในวันนี้ มีเพียงคนเดียวที่ตอบประเทศไทย

นี่เป็นกระจกสะท้อนอย่างหนึ่งจากตัวของนักเรียนเอง และเมื่อนำไปพิจารณาประกอบกับผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับประเทศที่เรียกว่า ONET นั้น นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกลมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ต่ำถึงต่ำมาก #2030% #โซแซดมาก

อุปสรรคและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องนั้นมีหลายประการ ถามว่านักเรียนผิดมั๊ยที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ำเช่นนี้ บางคนอาจจะตอบว่าผิด ผิดบ้าง หรือไม่ผิด แล้วแต่มุมมองที่แตกต่างกันไป แต่ที่สำคัญสุดคือ นักเรียนต้องได้รับโอกาสการเรียนที่ดีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากครูผู้สอน รวมทั้งโอกาสที่ดีอื่นๆ เท่าที่โรงเรียนจะจัดหาให้ได้ เช่น การติวพิเศษ ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกลเหล่านี้ ...มูลนิธิฯ ยังคงดำเนินการติวพิเศษ ONET นี้ให้กับนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกลต่างๆ ตลอดไป มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือที่ดีสำหรับครูอาสาสมัครชาวต่างชาติเป็นระยะยาวจากองค์กร World Horizon ประเทศเยอรมัน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งเสื้อผ้าและของรางวัลน่ารักสำหรับวัยรุ่นมาให้... เป็นเครื่องมือกระตุ้นในการถามตอบและสนทนาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีมาก ขอบคุณครับ .../\...