มอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ บ้านวังผา ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย

มอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ บ้านวังผา ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผาก่อตั้งมานาน โดยใช้ศาลาประชาคมของหมู่บ้านมาทำเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา มูลนิธิฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ ร่วมกับ อบต.ห้วยบ่อซืนและชาวบ้านวังผาในการร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันก่อสร้างปรับปรุงส่วนต่างๆ ได้แก่ อาคารส่วนขยาย ทำรั้วและประตูใหม่ ห้องน้ำและรางอ่างล้างหน้าแปรงฟันใหม่ เพดานใหม่ สนามเด็กเล่นใหม่ ทาสีอาคารทั้งนอกและในใหม่ทั้งหมด ศาลาที่พักใหม่ พัดลมและตู้เย็นใหม่ #รวมงบทั้งหมด166241บาท บัดนี้การก่อสร้างปรับปรุงส่วนต่างๆ ได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย มูลนิธิฯ จึงขอมอบการปรับปรุงทั้งหมดนี้ให้เป็นสมบัติสาธารณประโยชน์ของชุมชนบ้านวังผา... ต่อไป

ขอขอบคุณท่านายก อบต.ห้วยบ่อซืนและทีมงาน ขอขอบคุณชาวบ้านวังผาที่ได้มาร่วมกันทำงานเพื่อลูกหลานของหมู่บ้านเรา อย่างขยันขันแข็ง แม้ไม่มีค่าจ้างแรงงานอย่างใด แต่สิ่งยิ่งใหญ่ที่ได้มานั้น ไม่ใช่เพียงอาคารใหม่ที่สวยงาม นั่นคือความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน

ที่สำคัญสูงสุดขอขอบคุณมูลนิธิลีนุตพงษ์ โดยอาม่า คุณแม่วิมลรัตน์ คุณสรวิศย์ และคุณเลิศลักษณ์ ลีนุตพงษ์ ท่านผู่ใหญ่ใจดีมีเมตตาต่อเด็กๆ ของหมู่บ้านที่ห่างไกล ได้สนับสนุนงบประมาณและมาโดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ .../\....