มูลนิธิฯ เยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย

มูลนิธิฯ เยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 #โรงเรียนของในหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านเตาถ่าน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2537 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุตรหลานของประชาชนที่ยากลำบากในเขตจังหวัดหนองคาย บึงกาฬและอุดรธานี เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ให้บริการอุปการะเรื่องที่อยู่ (หอพัก) อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียนทุกประการ มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6 ปัจจุบันมีนักเรียนจากหมู่บ้านต่างๆ มาเล่าเรียนศึกษาประจำอยู่ประมาณ 1,100 คน

มูลนิธิฯ ได้มาเยี่ยมโรงเรียนฯ เพื่อริเริ่มความร่วมมือในโครงการ Teach Thai Students เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน อาทิ ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ ครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ การติวพิเศษ ONET สำหรับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เป็นต้น ในครั้งนี้ได้พบปะทักทายกับนักเรียนชั้น ม.3 ทั้งหมด พร้อมมอบเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับนักเรียน #1รถปิคอัฟ แล้วพบกันเปิดเทอมใหม่ครับผม #พฤศจิกายนนี้

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งเสื้อผ้าวัยรุ่นและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มาให้ ครั้งนี้ นักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ได้รับเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ …/\...