บริจาคผ้าอ้อมให้กับเด็กๆ

มอบผ้าอ้อมเด็ก...

บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ใจดีมีเมตตาต่อเด็กๆ ที่ยากลำบาก ได้มอบผ้าอ้อมเด็ก MamyPoko มาให้มูลนิธิฯ จำนวนมากพอสมควร นอกเหนือจากโครงการ 'แม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ' แล้ว ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบผ้าอ้อมให้กับเด็กๆ ผ่านตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
1. บ้านเด็กกำพร้าซาลนิลลี่เฮ้าส์ จ.หนองคาย 
2. บ้านเด็กกำพร้ามิตรมวลเด็ก จ.หนองคาย
3. บ้านเด็กกำพร้า บ้านอุดรธานี จ.อุดรธานี
4. บ้านเด็กกำพร้าบ้านแคนทอง จ.ขอนแก่น 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี หนองคาย
6. อบต.โพนแพง อ.รัตนวาปี หนองคาย
7. อบต.จอมศรี อ.เพ็ญ อุดรธานี 
8. รพสต.บ้านห้วยก้านเหลือง อ.ปากคาด บึงกาฬ 
9. รพสต.บ้านหายโศก อ.สร้างคอม อุดรธานี

เบ็ดเสร็จแล้วมีจำนวนเด็กเล็กที่ได้รับผ้าอ้อมเด็กไปใช้เพื่อสุขอนามัยที่ดีในครั้งนี้ทั้งหมดประมาณ 1,160คน และนอกจากเด็กเล็กแล้ว ผ้าอ้อมขนาด XXXL ยังสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยคนชราที่นอนติดเตียงด้วย...

ขอขอบคุณบริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตผ้าอ้อมเด็ก MamyPoko Thailand เป็นอย่างยิ่งและอนุโมทนาสาธุในกุศลประโยชน์สำหรับเด็กและครอบครัวที่ยากลำบาก มา ณโอกาสนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ .../\...