ฝึกอบรมแม่มือใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ตำบลปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

ฝึกอบรมแม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ บ้านห้วยก้านเหลือง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

5 สิ่งที่คุณแม่มือใหม่ควรหลีกเลี่ยง เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์

1. สารเคมีอันตรายต่างๆ อย่าได้เข้าใกล้หรือสูดดม เช่น ยาฉีดกันยุง ยาฆ่าแมลง หรือยาอันตรายอื่นๆ รวมถึงอาหารที่ผ่านการฉายรังสีต่างๆ ทั้งหมดนี้อาจมีสารตกค้างที่สามารถส่งต่อไปยังลูกในครรภ์ได้

2. ยารักษาโรค ควรขอรับคำปรึกษาและข้อปฏิบัติจากแพทย์ในเรื่องของการใช้ยา ไม่ควรหาซื้อยามากินเองโดยเด็ดขาด เพราะอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ ของลูกในครรภ์

3. บุหรี่ แอลกอฮอล์ ชา กาแฟ ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งในช่วงการตั้งครรภ์

4. การเดินทางไกล โดยเฉพาะในช่วงแรกที่รู้ว่าตั้งครรภ์และช่วงเดือนสุดท้ายก่อนการคลอด มิฉะนั้นอาจเกิดการกระทบกระเทือน มีผลทำให้เกิดการแท้งหรือคลอดก่อนกำหนดได้ หากหลีกเลี่ยงได้จะเป็นการดีที่สุด

5. อย่าเข้าใกล้คนป่วยหรือสัตว์ป่วย เพราะภูมิคุ้มกันของหญิงตั้งครรภ์และแม่มือใหม่จะทำงานได้ไม่ค่อยดีนัก อาจทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย มีผลอันตรายต่อลูกน้อยได้

ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยก้านเหลือง อ.ปากคาด บึงกาฬ ที่ได้ทำงานพัฒนาความรู้และทักษะที่ดีแก่แม่มือใหม่ ขอขอบคุณผ้าอ้อมเด็ก MamyPoko Thailand และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้นำส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นสวยงามมาให้ เด็กและครอบครัวที่มาอบรมในวันนี้ ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ .../\...