ฝึกอบรม “เพื่อนคู่คิด มิตรวัยรุ่น: เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่นขั้นต้น”

ฝึกอบรม “เพื่อนคู่คิด มิตรวัยรุ่น: เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่นขั้นต้น” 
เป้าหมาย: นักเรียนชั้น ป.5 ป.6 กลุ่มโรงเรียนเขตตำบลนายูง อุดรธานี

ในทุกครั้งที่มูลนิธิฯ จัดฝึกอบรมแม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ จะมีแม่มือใหม่ที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปีจำนวนมากพอสมควรมาเข้าร่วมฝึกอบรมด้วยทุกครั้ง และในจำนวนนี้มีแม่มือใหม่ที่อายุน้อยกว่า 15 ปีด้วยจำนวนหนึ่ง #ต่ำสุด12ขวบ ไม่ว่าจะมองด้วยเหตุผลประการใด การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของโลกยุคปัจจุบันนี้ ไม่มีความเหมาะสมโดยประการทั้งปวง ทั้งการดำเนินชีวิตในสังคมและการศึกษาในโรงเรียน... แต่ประเทศไทยเรา ก็ยังมีจำนวนแม่วัยรุ่นทั่วประเทศอยู่ในอันดับต้นของโลก

ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นในเมืองหรือตามหมู่บ้านต่างๆ ถ้ามองในแง่ของ “พฤติกรรมมนุษย์” สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาท้องในวัยรุ่นนั้น ไม่มีความแตกต่างกันสักเท่าใด สภาพการเลี้ยงดูของครอบครัว ตัววัยรุ่นเอง ความอยากได้อยากมี อิทธิพลของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น เหล่านี้ทั้งหมดเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กวัยรุ่นมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการตัดสินใจที่ผิด รักในวัยเรียนเป็นเรื่องที่สามารถรับได้ แต่หากไม่มีสติสัมปชัญญะการยับยั้งชั่งใจที่ดี การกระทำที่เลยเถิดในเรื่องเพศก็มักจะนำมาแต่ปัญหาทั้งปวง หมกหมุ่น ไม่สนใจการเรียนและนำไปสู่การตั้งครรภ์ได้

การฝึกอบรมในครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนรู้ความรู้ใหม่และทักษะชีวิตในการประพฤติปฏิบัติตนทางด้านเพศที่ถูกต้องและเหมาะสม การเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์ ความแตกต่างระหว่างความรักและความใคร่ การจัดการกับอารมณ์ทางเพศ ปัญหาและอันตรายที่เกิดจากการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น รวมไปถึงการปกป้องดูแลตนเองไม่ให้อยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามทางเพศได้และสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในฐานะผู้ชายและผู้หญิง

ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ที่ได้ร่วมกันทำงานเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนร่วมกันในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าสิ่งของวัยรุ่นมาให้-เป็นเครื่องมือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้ดีมาก ขอบคุณครับ .../\...