ฝึกอบรมแม่มือใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย

ฝึกอบรมแม่มือใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย

มีแม่มือใหม่ที่เข้ารับการฝึกอบรมมาบอกกับเราว่า "ยายแนะนำให้ดื่มเบียร์เพื่อล้างหัวลูกน้อยในครรภ์" ทันทีที่ได้ยินประโยคนี้ ทำให้เราตกใจเป็นอย่างมาก ว่าทำไมยังมีความเชื่อที่ผิด #ผิดอย่างมากด้วย อย่างนี้หลงเหลืออยู่อีก เธอหมายความว่าอย่างนี้จริงๆ ไม่ได้พูดเล่น

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อาจทำให้แท้งลูกได้และผลกระทบต่อสุขภาพของลูกทำให้น้ำหนักแรกเกิดต่ำ อาจเกิดความผิดปกติทางประสาท ความบกพร่องในการเรียนรู้ ปัญญาอ่อน หรืออาจถึงขั้นพิการหลายระบบร่วมกัน (fetal alcohol syndrome)

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นๆ ที่มีผลต่อสุขภาพของลูกน้อยด้วยเช่นกัน ได้แก่ การสูบบุหรี่ การติดเชื้อจากอาหาร สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้าน ชากาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง ยาบางชนิด เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่แม่มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

การปฏิบัติตัวตามขั้นตอนต่างๆ ที่ได้แนะนำในคู่มือหญิงตั้งครรภ์ #สมุดสีชมพู การเลี้ยงลูกน้อยหลังคลอดนั้นก็ให้ปฏิบัติตามคู่มือปกสีขาว #คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่ได้รับจากโรงพยาบาลมานั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดแล้ว

ขอขอบคุณผ้าอ้อมเด็ก MamyPoko Thailand ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าและของเล่นเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กมาให้ แม่ๆ และลูกน้อยของตำบลหาดคัมภีร์ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ .../\...