ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านนาหว้า อ.สร้างคอม อุดรธานี

ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านนาหว้า อ.สร้างคอม อุดรธานี

โรงเรียนบ้านนาหว้า ก่อตั้งมานานกว่า 70 ปีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก #ป1ถึงป6จำนวน48คน ด้วยความที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก จึงมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรในการจะจัดทำกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนใดๆ ได้ ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ และอาสาสมัครชาวต่างชาติได้ร่วมกันจัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Dream Career อาชีพในฝัน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่มีต่อภาษาอังกฤษ

นอกจากกิจกรรมการเลือกอาชีพในฝันของนักเรียนแล้ว ยังมีเกมส์และกิจกรรมสันทนาการสนุกสนานต่างๆ รวมทั้งการเข้าฐานการเรียนรู้ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น
1. ฐาน My Family เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว สมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้อง 
2. ฐาน My Country เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อประเทศต่างๆ ในอาเซียน 
3. ฐาน My Farm เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามท้องนาและชนบท

ทั้งหมดของกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ใหม่และการสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเรียนได้รู้ว่าทำไมต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างไรต่อการศึกษาในอนาคตของนักเรียน #วิชาอื่นๆด้วย

มูลนิธิฯ ได้มอบชุดนักเรียน รองเท้าถุงเท้า #ใหม่ สมุดหนังสือให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนของครอบครัวที่ยากลำบากต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มาให้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกนำมาเป็นของขวัญและรางวัลจูงใจในการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งปรากฎว่าได้ผลเป็นอย่างดี นักเรียนตื่นเต้นและมีความสุขมากที่ได้รับแจกของรางวัลต่างๆ เหล่านี้ ขอบคุณครับ .../\...