มอบรถวีลแชร์ใหม่ให้น้องพอร์ช...

มอบรถวีลแชร์ใหม่ให้น้องพอร์ช...

รถวีลแชร์ของน้องที่ได้รับบริจาคมาตั้งแต่ปีที่น้องประสบอุบัติเหตุ พ.ศ.2556 นั้น บัดนี้เก่าและชำรุดมาก คุณปู่ซ่อมแล้วซ่อมอีก [เรื่องเดิมลิงค์ด้านล่างนี้] วันนี้โชคดีมีผู้ใหญ่ใจดีมามอบรถวีลแชร์ใหม่ให้น้อง เนื่องในโอกาสโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเลย

ขอขอบคุณพี่อ้อมพี่แอมและคณะอาสาสมัครจากโครงการ RICD Wheelchair Project สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ที่ได้นำรถวีลแชร์มามอบให้กับน้องๆ และผู้พิการถึงที่ภาคอีสานและได้จัดปรับขนาดรถให้พอดีกับตัวของน้องพอร์ช ทำให้น้องสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้และควบคุมรถ

นอกเหนือไปจากอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างรถวีลแชร์นี้แล้ว สิ่งสำคัญมากประการหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตของน้องต่อไปให้เป็นปกติสุขได้ คือการสร้างทักษะชีวิตที่ดีและพลังเข้มแข็งเพื่อต่อสู้ชีวิตต่อไป ขอขอบคุณโรงเรียนเทศบาล3 ของเทศบาลเมืองหนองคายที่อนุญาตและรับน้องเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติกับเพื่อนๆ มูลนิธิฯ ยังคงดูแลน้องพอร์ชและครอบครัวตลอดไป... #เป็นกำลังใจให้คุณปู่คุณย่าสู้สู้ครับ

เรื่องเดิม: https://www.facebook.com/fellowshipthaichild/posts/1483220861739614