ติวโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษชั้น ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย

ติวโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษชั้น ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย

การสอบ O-NET (Ordinary National Education Test) เป็นหนึ่งในมาตรการวัดความรู้ของนักเรียนในวิชาหลัก 5 วิชารวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษ #ป6ม3ม6 สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ ค่าคะแนนโดยเฉลี่ยของนักเรียนไทยทั้งประเทศถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ และเมื่อมามองดูคะแนนของนักเรียนในโรงเรียนทางภาคอีสานนั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ จากการพูดคุย นักเรียนหลายคนยอมรับว่าไม่รู้เรื่องและทำข้อสอบทั้งหมดด้วยการเดา #เรื่องจริงที่น่าเศร้าใจ

การติวโอเน็ตชั้น ม.3 ในครั้งนี้ใช้เวลา 2 วันเต็มเพราะใช้ข้อสอบจริงของปีที่แล้วมาเป็นตัวอย่างในการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ รวมทั้งเทคนิคและการจำลองทำข้อสอบภายในเวลาที่จำกัด การติวในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความรู้ในภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่เพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะชีวิตที่ดีในการ "ไปต่อ" ชั้นเรียนที่สูงขึ้นไปเพราะการใช้ชีวิตประจำในโรงเรียนของในหลวงแห่งนี้ นักเรียนอาจจะไม่ค่อยมีอิสระนัก ตรงกันข้ามทุกคนต้องมีหน้าที่ปฏิบัติทุกอย่างที่เข้มงวดตั้งแต่เช้าจรดค่ำในทุกๆ วัน #รวมทั้งไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้

ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน หน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ที่โรงเรียนแห่งนี้กำหนดให้นั้นเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน ทั้งด้านการศึกษาและการมีชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตต ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบโอเน็ตเดือนกุมภาพันธ์ 2561...

ขอขอบคุณคุณครูไก่และทีมงานราชประชานุเคราะห์27 ทุกท่านที่อำนวยความสะดวก ขอขอบคุณบ้านคุ้งน้ำรีสอร์ท สมุทรสาคร ที่ส่งมอบผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดตัวมาให้ หอพักนักเรียนชายกำลังขาดแคลนอยู่พอดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของขวัญสำหรับวัยรุ่น... ถูกอกถูกใจวัยรุ่นมากมาย ขอบคุณครับ .../\...