สวัสดีปีใหม่ นักเรียนไทยโรงเรียนบ้านสาวแล อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

สวัสดีปีใหม่ นักเรียนไทยโรงเรียนบ้านสาวแล อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

มูลนิธิฯ ร่วมกับพี่ๆ คณะจิตอาสาได้จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสาวแล ให้น้องๆ ได้สนุกสนานร่วมกัน พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบเงินสมทบกองทุนอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบากของโรงเรียนฯ เป็นจำนวน 50,000-บาท โครงการอาหารเช้าฯ นี้ มูลนิธิฯ สนับสนุนการดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา 3 ปีและประสบความสำเร็จอย่างดี ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่การเจริญเติบโตสมวัยของนักเรียน แต่เป็นสติปัญญาและการเรียนวิชาความรู้ต่างๆ ที่ดีขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านสาวแลที่มีการจัดการต่างๆ ทั้งวิชาความรู้ สุขภาพอนามัยของนักเรียนและสิ่งแวดล้อมโรงเรียน #นักเรียน119คน จนกระทั่งได้รับรางวัลระดับจังหวัดระดับภูมิภาค

นอกจากเกมส์สนุกสนานแล้ว พี่ๆ ได้ขนเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่น ขนมอร่อยๆ มากมาย อุปกรณ์การเรียนการสอน ยาสีฟันแปรงสีฟันและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มามอบให้กับนักเรียนและผู้ปกครองด้วย

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สมทบกองทุนอาหารเช้าฯ ในครั้งนี้ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดกับนักเรียนที่ยากลำบาก ขอขอบคุณสำหรับเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆ เด็กๆ นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านสาวแล ได้รับแล้วครับ ขอขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ .../\...