ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต “พี่น้องต้องรักกัน”

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต “พี่น้องต้องรักกัน” 
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์ “บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์” จ.หนองคาย 
สถานที่ ศูนย์คุ้มครองพืชพันธุ์ป่าอำเภอสังคม จ.หนองคาย

เด็กๆ ของ “บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์” ปิดเทอมแล้ว บางคนกลับบ้านไปอยู่กับญาติพี่น้องก่อนจะถึงเปิดเทอมใหม่ แต่หลายคนก็ไม่ได้กลับบ้าน ในทุกปี มูลนิธิฯ จะจัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กๆ ที่ไม่ได้กลับบ้าน #ปีนี้87คนให้พวกเขาได้ไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตา ขณะเดียวกันก็ไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะชีวิตในแง่มุมประเด็นต่างๆ

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตในครั้งนี้ให้ชื่อว่า “พี่น้องต้องรักกัน” เพราะปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ก็คือ การแกล้งกัน การทะเลาะเบาะแว้งและการกระทำรุนแรงต่อน้องที่อายุน้อยและอ่อนแอกว่า แม้ว่าบ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์จะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดในเรื่องนี้ แต่ก็ยังปรากฎพบเห็นการรังแกกันอยู่ ซึ่งก็ต้องปราบปรามและแก้ไขกันต่อไป แต่การแก้ไขที่ถูกต้องตรงจุดมากที่สุดคือการสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันธ์ที่ดีระหว่างพี่ๆ น้องๆ ทั้งหมดภายในบ้านหลังนี้ ค่าย “พี่น้องต้องรักกัน” ในครั้งนี้ จึงมีกิจกรรมการเรียนรู้หลายอย่างที่พี่และน้องจะต้องทำร่วมกันให้สำเร็จลุล่วงตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการแข่งขันกีฬามหาสนุก ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็น “โจทย์” ให้ทุกคนได้สื่อสารและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สิ่งนี้เป็นพื้นฐานจะทำให้แต่ละคนได้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างซึ่งกันและกัน และจะนำไปสู่ความรักสมัครสมานระหว่างพี่ๆ น้องๆ ร่วมกันต่อไป

ขอขอบคุณพี่ๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่เสียสละเวลามาให้ความรู้และความสนุกสนานแก่น้องๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งมอบของขวัญของรางวัลสำหรับวัยรุ่นมาให้ ขอขอบคุณอาสาสมัครนานาชาติที่มาช่วยดูแลเด็กๆ และสุดท้ายขอขอบคุณแม่กุ้ง แม่น้อยและทีมงานทุกคนที่ดูแลเด็กๆ ด้วยดีตลอดมา... เจอกันปิดเทอมครั้งต่อไป “อยากไปสวนน้ำครับ” #เด็กชายเฟิร์มตอบโดยไม่ลังเล