โครงการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยให้กับเด็กชายโฟตและน้องๆ ต.หายโศก อุดรธานี

โครงการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยให้กับเด็กชายโฟตและน้องๆ

ตามที่มูลนิธิฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อ.บ้านผือ อุดรธานี ได้ไปเยี่ยมบ้านของเด็กชายโฟตและน้องๆ พบว่าสภาพของบ้านทรุดโทรม พื้นบ้านที่เป็นดินทำให้เกิดฝุ่นคลุ้งภายในตัวบ้าน รวมทั้งควันไฟหยักไย่จากการหุงหาอาหารนั้น เป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัว มูลนิธิฯ และ อบต.หายโศก จึงเห็นชอบร่วมกันในการปรับปรุงบ้านให้กับเด็กๆ

การปรับปรุงบ้านในครั้งนี้ มูลนิธิฯ รับผิดชอบงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด จำนวน 27,685 บาท อบต.หายโศก ร่วมกับผู้นำชุมชนรับผิดชอบดูแลแรงงานอาสาสมัครที่จะมาช่วยกันก่อสร้างปรับปรุงบ้านให้กับเด็กๆ วันนี้งานปรับปรุงได้เริ่มต้นแล้ว มีความก้าวหน้าไปมากและคาดว่าจะแล้วเสร็จให้เด็กๆ ได้มีบ้านที่ดีเข้าอยู่อาศัยได้ในเร็ววันนี้

ขอขอบคุณท่านที่ได้บริจาคสมทบช่วยเหลืองบประมาณในครั้งนี้ ขอขอบคุณแรงงานจิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมด้วยช่วยกัน ขอขอบคุณท่านที่มอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามาให้ มูลนิธิฯ ได้มอบให้กับคุณพ่อของเด็กๆ พร้อมทั้งเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน ขอขอบคุณท่านนายก อบต.หายโศกและทีมงานที่สนับสนุนและบริจาคประตูหน้าต่างมาร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ เมื่อบ้านปรับปรุงแล้วเสร็จ มูลนิธิฯ และ อบต.หายโศก จะทำการมอบให้กับครอบครัวของเด็กๆ ต่อไป ขอบคุณครับ