ฝึกอบรมแม่ใหม่ใส่ใจสุขภาพ ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย

ฝึกอบรมแม่ใหม่ใส่ใจสุขภาพ ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย

ครั้งนี้มีแม่มือใหม่เข้ารับการฝึกอบรมมากถึง 120 คน รวมกับลูกน้อยแล้วร่วม 200 กว่าคน โชคดีที่สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยบ่อซืน กว้างขวางและลมโกรกเย็นสบาย ทำให้เด็กๆ ไม่งอแงมากนัก

สุขภาพของแม่ของลูกน้อยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี คุณแม่ทั้งหลายมีข้อมูลความรู้จากระบบการพัฒนาสุขภาพผ่านการบริการของโรงพยาบาลในพื้นที่ #รพสตห้วยบ่อซืน มีส่วนน้อยที่ยังพบว่า เด็กเล็กอยู่ในภาวะขาดสารอาหาร น้ำหนักน้อยและสุขลักษณะที่ไม่เหมาะสม ปัญหาในกลุ่มนี้ยังเป็นเรื่องของเศรษฐกิจครัวเรือนและความตระหนักการเอาใจใส่ของผู้ปกครอง คุณหมอวิทยากรได้ให้คำแนะนำโดยรวม ทั้งการดูแลสุขภาพของแม่ หญิงตั้งครรภ์ การจัดอาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกน้อย การดูแลลูกน้อยวัยแบเบาะ วัยเตาะแตะ วัยอยากรู้อยากเห็น การระมัดระวังความปลอดภัยของลูกน้อย รวมทั้งการทำหน้าที่ในการเลี้ยงลูกที่ดีภายใต้คำถาม “มีลูกไว้ทำไม” ไม่ว่าจะเป็นพอแม่ที่เลี้ยงและดูแลลูกด้วยตนเองหรือคุณย่าคุณยายที่เลี้ยงดูหลานน้อย

มูลนิธิฯ ได้นำเสื้อผ้า ตุ๊กตาของเล่นต่างๆ และผ้าอ้อมเด็กมามีโปโก MamyPoko Thailand จำนวน 2 คันรถมามอบให้ทุกคนที่เข้ารับฟังการฝึกอบรม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบสิ่งของดีๆ เหล่านี้มาให้ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก ขอขอบคุณคุณหมอหน่อย ธัญวรัตม์ จากโรงพยาบาลหนองหารที่มาให้ความรู้แก่แม่ๆ #มีพ่อด้วย ในครั้งนี้ ขอบคุณครับ .../..