ร่วมกิจกรรมวันครูและมอบทุนการศึกษา

ร่วมกิจกรรมวันครูและมอบทุนการศึกษา

ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลานจำนวน 10 ทุน โดยคัดเลือกจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำหน้าที่ของตนเอง ทั้งที่โรงเรียนในการเรียนหนังสือและทำกิจกรรมต่างๆ และที่บ้านในการช่วยเหลืองานพ่อแม่และผู้ปกครอง

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ มีความใฝ่ฝันในอนาคตอยากเป็นครู เป็นทหาร #มากที่สุด อยากเป็นหมอ อยากเป็นแอร์โฮสเตส มีอยากเป็นนักสืบด้วย ก็ขอให้เด็กๆ ตั้งใจเรียนและให้ความใฝ่ฝันนั้นเป็นจริงให้ได้ต่อไปในอนาคตนะครับ พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ได้นำเสื้อผ้าตุ๊กตาสวยงามมามอบให้นักเรียนทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสุขเนื่องในวันครูปีนี้นะครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นต่างๆ มาให้ นักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยทรายได้รับกันเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ .../...