เยี่ยมบ้านเยาวชนที่ยากลำบาก ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย

เยี่ยมบ้านเยาวชนที่ยากลำบาก ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย

มูลนิธิฯ ร่วมกับ อบต.ห้วยพิชัย ได้ไปเยี่ยมบ้านของน้องๆ เยาวชนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก

ครอบครัวที่ 1 น้องเค ย่างเข้าสู่วัยรุ่น ไม่สบายมีอาการชักและพิการทางสติปัญญา ไม่สามารถเข้าเรียนหนังสือได้ คุณพ่อต้องดูแลตลอดเวลาและที่พักอาศัยชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก

ครอบครัวที่ 2 น้องแฟรงค์ กำลังศึกษา กศน. ชั้น ม.5 และทำงานหาเงินไปด้วย ทำพานบายศรีแต่งหน้าทำผม เพื่อเลี้ยงดูคุณพ่อเป็นอัมพฤกษ์และคุณแม่ที่ต้องตัดขาทิ้งทั้งสองข้างจากอาการเบาหวานกำเริบ

มูลนิธิฯ ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมมอบเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนประสานงานร่วมกับ อบต.ห้วยพิชัย ในการประสานส่งต่อเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆ มาให้ ขอบคุณครับ