มอบผ้าอ้อมเด็ก เสื้อผ้า ตุ๊กตา ของเล่น...

มอบผ้าอ้อมเด็ก เสื้อผ้า ตุ๊กตา ของเล่น...

สิ่งของต่างๆ ที่ทุกท่านได้ส่งมอบมาให้ ได้แก่ เสื้อผ้า ตุ๊กตา ของเล่น นมผงและของใช้สำหรับเด็กเล็ก มูลนิธิฯ ได้เก็บรวบรวมไว้และในครั้งนี้ได้นำไปมอบให้กับเด็กๆ และครอบครัวที่ยากลำบากในเขตตำบลโพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย จำนวนมากถึง 100 ครัวเรือน

ขอขอบคุณผ้าอ้อมเด็กมามีโปโก MamyPoko Thailand ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบสิ่งของที่ดีมีประโยชน์สำหรับเด็กๆ มาให้ มูลนิธิฯ ยังขอรับบริจาคสิ่งของต่างๆ เหล่านี้อยู่ตลอด ทั้งที่เป็นสำหรับเด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่นและผู้ใหญ่ โดยท่านสามารถส่งมาทางไปรษณีย์ #หรือเคอร์รี่ ได้ที่: 
มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน 
เลขที่ 104 หมู่ 5 ตำบลหาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

ขอขอบคุณและอนุโมทนาสาธุในเมตตาจิตของทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ