มอบเสื้อผ้าและแนะแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.6

มอบเสื้อผ้าและแนะแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.6

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ก่อตั้งโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากลำบากในเขตพื้นที่ จ.หนองคาย จ.อุดรธานีและ จ.บึงกาฬ ให้ได้รับการศึกษาที่ดี พร้อมให้การอุปการะเรื่องที่อยู่ อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียน [โรงเรียนประจำ ป.1-ม.6] มูลนิธิฯ ของเราได้มาจัดกิจกรรมด้านความรู้และทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนอยู่เป็นประจำในทุกปี

ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้นำเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มามอบให้กับโรงเรียนฯ และถือโอกาสอันดีนี้ในการพูดคุยเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อและการ “ไปต่อ” ชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนพี่คนโต เพราะชีวิตของการเป็นนักเรียนในโรงเรียนประจำ อาจจะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป แต่สิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนทุกคนที่ต้องมีให้ได้เหมือนกัน - นั่นคือโลกทัศน์และความมุ่งมั่น เพราะชั้น ม.6 ก็เปรียบเสมือนการขึ้นต้นไม้ที่ไกล้จะไปถึงผลของต้นไม้แล้ว แต่ต่อจากนี้ไปจะต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อไปเผชิญโลกกว้าง โลกที่นักเรียนจะต้องรับผิดชอบชีวิตของตนเองทุกอย่าง... อย่างแท้จริง

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มาให้ ในครั้งนี้ พี่ๆ ชั้น ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27 เป็นตัวแทนมารับและจะนำไปให้น้องๆ ได้ใช้และสวมใส่กันต่อไป ขอบคุณครับ