มอบเสื้อผ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

มอบเสื้อผ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

สืบเนื่องจากการฝึกอบรมครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รวบรวมเสื้อผ้าของเด็กเล็กปฐมวัย รวมทั้งเสื้อผ้าผู้ใหญ่ ในครั้งนี้ได้นำไปมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ห่างไกลจำนวน 20 ศูนย์ เพื่อให้เด็กๆ ของครอบครัวที่ยากลำบากได้มีเสื้อผ้าสวยงามสวมใส่

ขอขอบคุณแม่ครูที่ช่วยคัดเลือกและนำเสื้อผ้าไปให้เด็กๆ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าสวยงามเหล่านี้มาให้ ขออนุโมทนาสาธุในประโยชน์ที่เกิดกับเด็กๆ ในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณครับ