ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านโสกกล้า...

ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านโสกกล้า...

ภายใต้โครงการ Teach Thai Students ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโสกกล้า อ.สังคม จ.หนองคาย โดยยังยึดเป้าหมายหลักในการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ให้กับนักเรียนได้มีทัศนคติและความรู้สึกที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และเป็นกำลังใจในการเรียนรู้ตามระดับชั้นของตนเอง รวมไปถึงให้เข้าใจในประโยชน์ของภาษาอังกฤษที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษในครั้งนี้ ได้พี่ๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มาให้ความรู้และความสนุกสนาน โดยมีฐานการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ตามหัวข้อสิ่งแวดล้อมรอบตัวของนักเรียน ได้แก่ My Family, My Friend, My School, My Farm และ My ASEAN ... เพราะทัศนคติที่ดีจะทำให้นักเรียนไม่กลัวที่จะเรียนภาษาอังกฤษ และต่อมาจะเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้...

ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกกล้าและคณะครูทุกท่าน ขอขอบคุณพี่ๆ จาก ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบตุ๊กตาและเสื้อผ้าวัยรุ่นมาให้ มูลนิธิฯ ได้นำมาเป็นรางวัลแจกให้กับน้องๆ เป็นที่ถูกอกถูกใจมีความสุขกันทุกคน ขอบคุณครับ