มอบผ้าอ้อมเด็กและข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในสถานสงเคราะห์...

มอบผ้าอ้อมเด็กและข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในสถานสงเคราะห์...

มูลนิธิฯ ได้รับผ้าอ้อมเด็กมาจาก MamyPoko Thailand ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กจากผู้มีจิตเมตตา เราได้นำไปมอบให้กับเด็กๆ ของครอบครัวที่ยากลำบากตามหมู่บ้านที่ห่างไกลต่างๆ ตามวาระการเยี่ยมบ้านของเด็กๆ และในครั้งนี้ได้มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่เราทำงานช่วยเหลือเด็กๆ ร่วมกันมาโดยตลอด ได้แก่ 
1. สถานสงเคราะห์บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์ จ.หนองคาย 
2. สถานสงเคราะห์บ้านมิตรมวลเด็ก จ.หนองคาย
3. สถานสงเคราะห์บ้านอุดรธานี จ.อุดรธานี 
4. สถานสงเคราะห์บ้านแคนทอง จ.ขอนแก่น

ปัญหาการทอดทิ้งและทำร้ายเด็กเล็ก ถือเป็นเรื่องที่โหดร้ายอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและความทรงจำของเด็กๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทั้งหมดล้วนเป็นผลมาจากความไม่รู้ ความไม่พร้อมและความไม่ตระหนักของผู้ที่ร่วมให้กำเนิดเขามา ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากปัญหาของครอบครัว การแก้ไขปัญหานั้นมีหลายวิธี สถานสงเคราะห์เป็นหนึ่งในคำตอบที่ดีที่จะช่วยให้เด็กๆ ที่โชคร้ายเหล่านี้มีโอกาสเจริญเติบโตต่อไปได้

มูลนิธิฯ เรายังคงทำงานร่วมกันกับสถานสงเคราะห์ทั้งหมดนี้ตลอดไป ทั้งการช่วยเหลือเด็กแรกเกิด เด็กเล็กและเด็กโต ตามห้วงวัยของเขา ขอขอบคุณผู้ปกครองของบ้านทั้ง 4 หลังที่เลี้ยงดูและดูแลเด็กๆ ให้มีชีวิตที่ดีต่อไป ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาที่ได้ร่วมบริจาคสมทบให้กับมูลนิธิฯ ผ่านกิจกรรมระดมทุนที่ไปตั้งอยู่ตามห้างร้าน รวมทั้งที่มามอบสิ่งของต่างๆ ให้กับเด็กๆ ถึงที่มูลนิธิฯ และสถานสงเคราะห์ที่ จ.หนองคาย ขอบคุณครับ