มอบบ้านที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้กับครอบครัวที่ยากลำบาก

มอบบ้านที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้กับครอบครัวที่ยากลำบาก...

ครอบครัวของนายเด่น ที่ ต.หายโศก อ.บ้านผือ อุดรธานี มีลูกๆ 3 คน สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นภายในบ้านเป็นดิน ทำให้เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพของเด็กๆ มูลนิธิฯ และ อบต.หายโศก ได้เห็นชอบร่วมกันในการปรับปรุงบ้านเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็กๆ

งานการปรับปรุงบ้านทั้งหมดเป็นความร่วมมือของแรงงานจิตอาสาของชาวบ้านที่มาช่วยกันเพื่อเด็กๆ โดยที่มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ บัดนี้ การปรับปรุงได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้วัสดุกระเบื้องที่สวยงาม ภายในบ้านเป็นพื้นคอนกรีตก็ดูสะอาดสะอ้านและแบ่งกั้นห้องเป็นสัดส่วน รวมทั้งห้องครัวและห้องน้ำที่ทำใหม่ทั้งหมด

ขอขอบคุณท่านนายก อบต.หายโศก ที่กำกับดูแลทุกอย่างจนแล้วเสร็จและได้ส่งมอบบ้านที่ปรับปรุงใหม่นี้ให้กับครอบครัวของนายเด่นและลูกๆ รวมทั้งได้มอบข้าวของเครื่องใช้ หมอนและผ้าห่ม #ใกล้หน้าหนาวแล้ว ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคสมทบงบประมาณในการปรับปรุงบ้านเพื่อเด็กๆ ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัยที่เกิดแก่เด็กๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ