กิจกรรมทัศนศึกษาช่วงปิดเทอมที่บ้านเชียง อุดรธานี

กิจกรรมทัศนศึกษาช่วงปิดเทอม...

ปิดเทอมแรกแล้ว ในครั้งนี้มูลนิธิฯ ได้พาน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาของสถานสงเคราะห์บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์ จ.หนองคาย ไปทัศนศึกษา โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ให้น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวของมนุษย์และสิ่งต่างๆ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ และในช่วงบ่ายได้ไปสนุกสนานกันที่สวนน้ำ

น้องๆ ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากกับโครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณ ไหลายเขียนสี เครื่องประดับและอุปกรณ์ต่างๆ ขอขอบคุณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ที่ได้ต้อนรับและอธิบายเรื่องราวต่างๆ ให้น้องๆ ได้รับทราบเป็นอย่างดี ช่วงบ่ายน้องๆ ได้เดินทางไปกันต่อที่สวนน้ำแฮปปี้เนส อ.หนองหาน มีความสุขสนุกสนานกันมากมาย

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณลุงทองคำ คำใบ ที่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดของกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ ขอบคุณครับ