ฝึกอบรมหญิงตั้งครรภ์ ต.หายโศก อุดรธานี

ฝึกอบรมหญิงตั้งครรภ์ ต.หายโศก อ.บ้านผือ อุดรธานี

ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์อย่างแน่นอนแล้ว คุณแม่จะต้องรีบไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล นี่คือสิ่งที่จะต้องทำให้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับลูกน้อยสมาชิกใหม่ของครอบครัว สำหรับแม่มือใหม่ที่ตั้งใจมีลูก ก็จะมีการเตรียมตัวและความพร้อมที่ดี แต่ก็มีแม่มือใหม่อีกหลายคนที่ไม่มีความพร้อม ยังขาดความรู้และความตระหนักในการดูแลครรภ์ดูแลสุขภาพของตนเอง ในจำนวนนี้ หญิงตั้งครรภ์หลายคนไปฝากครรภ์ครั้งแรกช้ากว่า 12 สัปดาห์ (3 เดือนแรก) โดยอ้างว่า ไม่มีเวลา ไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ ต้องทำงาน ไม่รู้ขั้นตอนการฝากครรภ์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ หากเอาการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์เป็นที่ตั้ง ก็นับว่ามีความเสี่ยงและอันตรายอยู่พอสมควร

การฝึกอบรมในครั้งนี้ จึงมีเนื้อหาความรู้โดยตรงสำหรับคุณแม่ในการดูแลสุขภาพของตนเองและลูกน้อยในครรภ์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อการคลอดลูกและการดูแลลูกน้อยแรกเกิด และที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวัง นั่นคืออาการไม่ปกติและสัญญาณอันตรายที่ต้องไปพบแพทย์โดยทันที เพราะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของลูกน้อยในครรภ์

ขอขอบคุณป้านวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (พึ่งเกษียณ) จากโรงพยาบาลบ้านผือ ที่มาให้ความรู้และกำลังใจแก่หญิงตั้งครรภ์และแม่มือใหม่ในครั้งนี้ ขอขอบคุณผ้าอ้อมเด็กมามีโปโกะ ขอขอบคุณ อบต.หายโศกและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาและของใช้สำหรับเด็กแรกเกิดมาให้ ทุกคนได้รับเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ .../\...