มอบเสื้อผ้ากันหนาวสำหรับเด็กๆ

เสื้อผ้าหน้าหนาวสำหรับเด็กๆ

มูลนิธิฯ ได้เก็บรวบรวมเสื้อกันหนาวที่ทุกท่านได้ส่งมอบมาให้ มาวันนี้อากาศหนาวแล้ว จึงได้นำเอามาให้เด็กๆ ได้มีเสื้อกันหนาวใส่ไปโรงเรียน 
1. โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยเป้า อ.ปากชม จ.เลย 
2. โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ อ.สังคม จ.หนองคาย 
3. โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

ทั้งหมดเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในเขตภูเขาและมีอากาศที่หนาวมาก ขอให้เด็กๆ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งเสื้อผ้าสวยงามเหล่านี้มาให้ ยังคงมีเด็กและครอบครัวที่ยากลำบากอีกหลายหมู่บ้านที่มูลนิธิฯ จะนำเสื้อผ้ากันหนาวไปให้ถึงที่บ้านและที่โรงเรียน ผู้มีจิตเมตตาท่านใดมีเสื้อผ้ากันหนาวที่ใช้แล้วและต้องการเผื่อแผ่มาให้เด็กๆ ท่านสามารถส่งมาได้ที่มูลนิธิฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ขอขอบคุณและอนุโมทนาสาธุในเมตตาจิตของทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ …/\...