มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

มอบทุนการศึกษา...

มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของครอบครัวที่ยากลำบาก โรงเรียนคำแก้วโนนสามัคคี อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ จำนวน 11 ทุน นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ มูลนิธิฯ พิจารณาจากการเขียนเรียงความในหัวข้อ "ความใฝ่ฝันของข้าพเจ้า" รวมทั้งการทำหน้าที่ของนักเรียนที่ดี ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำงานรับจ้างในสวนยางพารา

พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบหนังสือสารานุกรมฉบับการ์ตูนและอุปกรณ์ของเล่นสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลให้กับโรงเรียน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องเล่นสำหรับชั้นอนุบาลและประถมศึกษามาให้ ในครั้งนี้ เด็กๆ ของโรงเรียนคำแก้วโนนสามัคคี ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ .../\...