ติวโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กลุ่มโรงเรียตำรวจตระเวนชายเขตพื้นที่ อ.ปากชม จ.เลย

ติวโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเขตพื้นที่ อ.ปากชม จ.เลย

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ห่างไกล ส่วนใหญ่จะมีปัญหาคล้ายๆ กัน คือจำนวนครูไม่เพียงพอต่อชั้นเรียน ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษมักไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ ครูที่สอนก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ดังนั้น เมื่อพูดถึงเทคนิค ความคิดสร้างสรรค์และความต่อเนื่องในการสอนนักเรียนเพื่อให้เข้าใจและมีแรงบันดาลใจที่ดีต่อภาษาอังกฤษนั้น จึงเป็นอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้

ภายใต้โครงการครูอาสาสมัครเพื่อนักเรียนไทย (Teach Thai Students) ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดการติววิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่ จ.เลย จำนวน 4 โรงเรียน #ป6รวมกันทั้งหมด52คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลความรู้ระดับประเทศ การสอบ ONET ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้ 
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า 
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด 
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง 
4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล

โดยมีพี่ๆ นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มาติวให้ความรู้และเทคนิควิธีการทำข้อสอบ ภายใต้กิจกรรมความสนุกสนานและแนะแนวโลกทัศน์ “ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษไปทำไม”

ขอขอบคุณท่านครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้าและคุณครูทุกคนที่ดูแลทีมงานพี่เลี้ยงเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งตุ๊กตาของขวัญของวัยรุ่นต่างๆ มาให้ มูลนิธิฯ ได้นำมาเป็นของรางวัลให้กำลังใจแก่นักเรียน ขอขอบคุณพี่เลี้ยงใจดีและขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีครับ ขอบคุณครับ