อบรมหญิงตั้งครรภ์และแม่มือใหม่ ต.โพนงาม อ.หนองหาน อุดรธานี

อบรมหญิงตั้งครรภ์และแม่มือใหม่ ต.โพนงาม อ.หนองหาน อุดรธานี

“กังวลว่าลูกในครรภ์จะแข็งแรงและสมบูรณ์ครบ 32 ประการหรือไม่” นี่คือคำตอบอันดับหนึ่งในทุกครั้งที่เราถามหญิงตั้งครรภ์และแม่มือใหม่ว่ากังวลเรื่องอะไรมากที่สุด ซึ่งในคำตอบเราก็มีคำอธิบายในทุกครั้งก็คือ ลูกจะสุขภาพดีหรือไม่ดี ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพและการดูแลครรภ์ของแม่ตามข้อปฏิบัติต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ระบบบริการสาธารณสุขด้านการฝากครรภ์ของประเทศไทย “ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย” มีการพัฒนาและก้าวหน้าไปกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมาก ทุกวันนี้แทบจะไม่ได้ยินว่าคลอดลูกที่บ้านโดยหมอตำแย อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์ บางรายอันตรายถึงชีวิตของลูกน้อยในครรภ์ อันนี้ไม่รวมกลุ่มแม่วัยรุ่นที่หนีไปทำแท้งเถื่อน และถูกส่งต่อมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล (วันที่ฝึกอบรม คุณหมอได้แจ้งข่าวร้ายมีเด็กเสียชีวิตในครรภ์ เนื่องจากอาการรก/สายละดือพันคอ)

การฝึกอบรมในครั้งนี้ นอกเหนือจากความรู้และทักษะในการดูแลครรภ์ การฝึกเลี้ยงและดูแลสุขภาพร่างกายของลูกน้อยแรกเกิด สิ่งที่เน้นย้ำคือการเฝ้าระวังอาการผิดปกติในระหว่างการตั้งครรภ์และการเตรียมความพร้อมในการไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาล หากเกิดอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าผิดปกติที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของแม่และลูกน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคเบาหวาน 

ขอขอบคุณคุณหมอหน่อย จากโรงพยาบาลหนองหานที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านนายก อบต.โพนงาม ที่มีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ชุมชนมาโดยตลอด ขอขอบคุณผ้าอ้อมเด็กมามี่โปโกะและทุกท่านที่ได้ส่งมอบบริจาคเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กมาให้ แม่มือใหม่ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับกันทุกคนเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ