กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านนาหว้า อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านนาหว้า อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

โรงเรียนบ้านนาหว้าไม่ได้จัดวันเด็กมาหลายปีแล้ว เนื่องด้วยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและไม่มีงบประมาณที่จะจัดทำได้ แต่ให้เด็กๆ ไปร่วมกิจกรรมที่ อบต.จัดประจำตำบล มาปีนี้ทางกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านอยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เด็กๆ ของหมู่บ้านได้เรียนรู้วันสำคัญของพวกเขาและชาวบ้านพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

กิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนบ้านนาหว้าในปีนี้ จึงเป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของพ่อแม่และผู้ปกครองที่ได้นำเอาข้าวปลาอาหารและขนมต่างๆ มาให้เป็นของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆ

ขอขอบคุณคุณพ่อทง รุ่งอนุรักษ์และครอบครัวที่ได้บริจาคของเล่นต่างๆ #1รถปิคอัพ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาสวยงามมาให้ มูลนิธิฯ ได้นำมาแจกให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านนาหว้าในวันเด็กปีนี้เป็นที่เรียบร้อย ขอให้เด็กๆ ทุกคนมีความสุขนะครับ...