ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ป.6 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย

ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ป.6 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ อ.ปากชม จ.เลย ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก 4 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ โรงเรียนบ้านคกเว้า โรงเรียนบ้านนาโม้ โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง หลายปีที่ผ่านมามีความสุ่มเสี่ยงที่จะต้องยุบโรงเรียน แต่ด้วยเหตุที่ตั้งของแต่ละโรงเรียนตามแนวแม่น้ำโขงนั้นมีระยะทางที่ค่อนข้างไกลกันมาก จะเป็นปัญหาและอุปสรรคแก่ผู้ปกครองในการเดินทางรับ-ส่ง หากต้องยุบไปอยู่กับโรงเรียนอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าและไกลจากหมู่บ้านมาก

ทางกลุ่มโรงเรียนฯ ได้หาแนวทางการจัดการ โดยแบ่งกลุ่มชั้นเรียนออกเป็น กลุ่มชั้นอนุบาล กลุ่มชั้น ป.1-ป.2 กลุ่มชั้น ป.3-ป.4 และกลุ่มชั้น ป.5-ป.6 และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มชั้นแยกไปเรียนประจำอยู่ในแต่ละโรงเรียนตามที่ครูและผู้ปกครองที่ปรึกษาหารือและตกลงร่วมกัน ส่วนการรับ-ส่งนักเรียนนั้น ให้กลุ่มโรงเรียนฯ จัดบริการรถรับ-ส่งทุกกลุ่มชั้นเรียน ด้วยวิธีการนี้โรงเรียนทั้ง 4 แห่งนี้ จึงยังมีนักเรียนไปเรียนหนังสือตามปกติและไม่ถูกยุบไป

ปีที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้มาจัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ถึง ป.6 ทำให้ทราบว่าทางกลุ่มโรงเรียนขาดแคลนครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่จะต้องเวียนสอนไปในทุกกลุ่มชั้นเรียน ในครั้งนี้ ภายใต้โครงการ “ครูภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนไทย-Teach Thai Students Program” มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมการติวโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ที่จะต้องสอบโอเน็ตเป็นครั้งแรก ได้ให้นักเรียนจำลองสอบเสมือนจริงและการทำความเข้าใจในรูปแบบของข้อสอบ ตลอดจนเทคนิคการทำข้อสอบตามเวลาที่กำหนด ผลคะแนนการจำลองสอบเสมือนจริง ปรากฎว่าไม่ได้ผิดไปจากที่คาดคิดไว้ เพราะคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้ออกมานั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำถึงต่ำมาก แต่ก็ยังมีนักเรียนบางคนที่ทำคะแนนได้ดีทีเดียว ประเด็นเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยนี้ เป็นหัวข้อระดับชาติที่จะต้องแก้ไขและปรับปรุงกันไปอีกหลายปี

ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งของขวัญของรางวัลต่างๆ รวมทั้งเสื้อผ้าวัยรุ่นสวยงามมาให้ นกเหนือจากการการติวที่เข้มข้นและจริงจังแล้ว สิ่งของเหล่านี้เป็นขวัญและกำลังใจสร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับ