รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี พ.ศ.2561

"... มูลนิธิฯ ทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในทุกกลุ่มอายุ ตามแต่สถานการณ์และความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ในปี พ.ศ.2561 การทำงานของมูลนิธิฯ เน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มเด็กปฐมวัย (เด็กในครรภ์ - 5 ปี) เป็นกลุ่มหลักที่เราทำงานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง คณะครูและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีความหวังว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น จะไปสร้างเสริม พัฒนาแนวคิดและให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่เลี้ยงดูและอบรมบ่มนิสัยที่ดีให้กับเด็กๆ ลูกหลานในปกครองของตนเอง สภาพสังคมที่รายรอบตัวเด็กในทุกวันนี้มีแต่ความเสี่ยงและอันตรายดังที่กล่าวข้างต้น เด็กของครอบครัวที่ดีก็ถือว่าโชคดีไป แต่สำหรับเด็กของครอบครัวที่ยากลำบาก หากปล่อยไปตามยถากรรม อนาคตของเด็กคงต้องมืดมน แม้ว่าเด็กทุกคนจะเกิดมาแต่กรรมเก่า ก็ไม่ได้หมายความว่า พวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพัฒนา นี่คือปณิธานและความมุ่งมั่นของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กทุกคน..." 

อ่านต่อในรายงานประจำปี พ.ศ.2561 ตามลิงค์ที่แนบมานี้ 
ภาษาไทย: http://www.fellowship-thaichild.org/…/Annual-Report-2018-TH…

ภาษาอังกฤษ: http://www.fellowship-thaichild.org/…/Annual-Report-2018-EN…

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนกิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิฯ ที่ไปจัดตั้งบู๊ทตามห้างร้าน รวมทั้งที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มาให้ ผลลัพท์ความสำเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเมตตาจิตของท่านนั้น มูลนิธิฯ ได้นำเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้แล้ว ขอบคุณครับ .../\...