มอบเสื้อผ้าและของเล่นให้กับเด็กเล็ก

มอบเสื้อผ้าและของเล่นให้กับเด็กเล็ก...

ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผู้มีจิตเมตตาจำนวนมากได้ส่งเสื้อผ้าและของเล่นสำหรับเด็กมาให้เป็นจำนวนมาก มูลนิธิฯ กำลังจัดสรรสิ่งของต่างๆ และได้ทยอยนำไปมอบให้กับเด็กๆ

ในครั้งนี้ คุณครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในโครงการ "ครูปฐมวัยคือหัวใจของการพัฒนา" ของมูลนิธิฯ เขตพื้นที่ จ.เลย หนองคายและบึงกาฬ ได้รับเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆ และเป็นตัวแทนนำไปมอบให้กับเด็กและครอบครัวที่ยากลำบาก การให้ในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระครัวเรือนแล้ว ยังสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคุณครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพ่อแม่ผู้ปกครองในการติดตามการเจริญเติบโตสมวัยของเด็กเล็กร่วมกันได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งเสื้อผ้าสวยงามเหล่านี้มาให้ ขอขอบคุณ Kerry Express Thailand ที่บริการจัดส่งสิ่งของฟรีถึงที่มูลนิธิฯ เลยทีเดียว ขออนุโมทนาสาธุมากับบุญประโยชน์ที่เกิดกับเด็กๆ และครอบครัวมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ .../\...