ติวโอเน็ต ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย

ติวโอเน็ต ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย

“วิชาอะไร หนักใจที่สุดในการสอบโอเน็ตครับ” คำตอบที่นักเรียนส่วนใหญ่ตอบเหมือนกันหมดนั่นคือวิชาภาษาอังกฤษ แต่จากการพูดคุยและสังเกตอาการ พอจะคาดคะเนได้เหมือนกันว่า มีนักเรียนอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าหนักใจ จะถูกต้องหรือไม่ เพราะพวกเขาไม่รู้ภาษาอังกฤษของการสอบโอเน็ตระดับประเทศนี้เลย เหตุความเป็นมาในระดับความรู้ที่เป็นอยู่นี้ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่มากพอสมควร ทั้งการย้ายถิ่นฐาน การย้ายโรงเรียน การปรับตัวใหม่ใน “โรงเรียนกินนอน” แห่งนี้ เป็นต้น

แต่เมื่อชีวิตมีโอกาสได้เรียนหนังสือมาจนถึง ม.6 แล้ว นักเรียนทุกคนควรจะมุ่งมั่นตั้งใจไปต่อให้ได้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตามความชอบหรือโอกาสที่ดีของชีวิต มูลนิธิฯ ได้จัดการติวพิเศษวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีรูปแบบการติวแจกแจงตามประเภทของข้อสอบ รวมทั้งการจำลองการสอบเสมือนจริง เพื่อให้นักเรียนมีคุ้นเคยกับแนวของข้อสอบและประมาณเวลาของการทำข้อสอบได้ พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ชนะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Welcome to My Hometown”

ขอขอบคุณพี่ๆ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ที่ได้เสียสละเวลามาช่วยติวให้ความรู้แก่น้องๆ ในครั้งนี้ รวมทั้งกิจกรรมสนุกสนานและแนวทางการศึกษาต่อ ทั้งทางสายอาชีพหรือมหาวิทยาลัย การติวในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่า มีน้องๆ หลายคนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้แล้วหลายแห่ง ส่วนคนอื่นๆ ที่ยังไม่ทราบผล ก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจ ต่อสู้ต่อไปนะครับ ....