โครงการปรับปรุงบ้านให้กับเด็กชายแมนยูและเด็กหญิงกระต่าย

โครงการปรับปรุงบ้านให้กับเด็กชายแมนยูและเด็กหญิงกระต่าย

เมื่อมีนาคม 2560 – 2 ปีที่แล้ว มูลนิธิฯ ได้ไปเยี่ยมบ้านของเด็กชายแมนยูและเด็กหญิงกระต่าย ตอนนั้นทาง อบต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย แจ้งมาว่าคุณแม่ตั๊ก #แม่วัยรุ่น กำลังลำบากมากทีเดียวในการเลี้ยงลูกน้อยทั้ง 2 คนภายใต้สภาพที่พักอาศัยที่ทรุดโทรม มูลนิธิฯ ได้ไปเยี่ยมและช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วและนำเรื่องเสนอต่อเพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยาตามระบบของทางราชการ

มีนาคม 2562 ทาง อบต.แจ้งว่า คุณแม่ตั๊กคลอดลูกน้อยเพิ่มมาอีก 1 คน เด็กชายข้าวปั้น ยิ่งเป็นภาระหนักเข้าไปอีก ยังโชคดีที่คุณพ่อของเด็กๆ มีงานรับจ้างรายวันพอมีรายได้บ้างในการเลี้ยงดูลูกน้อยทั้งหมด แต่ก็ไม่มีเงินเหลืออะไรที่จะมาซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ งบประมาณของราชการก็ไม่มาเสียที มูลนิธิฯ ได้หารือกับ อบต.หาดคัมภีร์และกรรมการหมู่บ้านถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงบ้านเพื่อให้เด็กๆ ได้มีที่พักอาศัยที่ดี เพราะเด็กๆ ต้องเติบโตขึ้นในทุกทุกวัน

มูลนิธิฯ รับปากจะหางบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้างตามแบบบ้านท้องถิ่นไทย (แบบบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้) และ อบต.หาดคัมภีร์จะดูแลรับผิดชอบแรงงานอาสาสมัครเพื่อช่วยกันก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้เด็กๆ ได้มีที่พักอาศัยที่ดีมีความปลอดภัย ผู้มีจิตเมตตาท่านใดประสงค์จะช่วยเหลือเด็กหญิงกระต่าย เด็กชายแมนยูและเด็กชายข้าวปั้น สามารถบริจาคร่วมสมทบงบประมาณในครั้งนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

มูลนิธิฯ ได้กำหนดแผนงานการก่อสร้างไว้แล้วและจะรายงานความก้าวหน้าให้ทุกท่านได้รับทราบในลำดับต่อไป ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่จะเกิดแก่เด็กน้อยทั้ง 3 คนมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ .../\...