ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กกำพร้าของบ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต...
กลุ่มเป้าหมาย: เด็กๆ ของสถานสงเคราะห์บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์ จ.หนองคาย 
สถานที่: ค่ายดีรักษา กรมทหารพรานที่ 21 อ.ด่านซ้าย จ.เลย

“ปิดเทอมนี้ อยากไปที่ไหนกันครับ” คำตอบเกือบทั้งหมดตอบว่าอยากไปทะเล เพราะอากาศตอนนี้ร้อนมาก แต่ที่สุดแล้ว ทะเลก็ต้องรอไปก่อน เพราะด้วยระยะทางที่ไกลเหลือเกินสำหรับเด็กๆ กว่า 100 ชีวิต รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่หนักหนาสาหัสเอาการ #รอต่อไป

แต่ผลลัพท์ของการมาเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิตในครั้งนี้ ก็ไม่ได้ทำให้เด็กๆ ผิดหวัง เพราะความสนุกสนานในสไตล์ทหารหาญ กลับเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การก้าวข้ามความกลัวและข้อจำกัดของตนเอง ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เป็นบททดสอบและเสริมสร้างพลังกายพลังใจได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็สอนให้รู้ว่า นอกเหนือจากการรู้รักษาตนเองให้รอดปลอดภัยแล้ว การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ก็เป็นสิ่งที่ควรต้องปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข เพราะหากเด็กๆ ไม่รักกัน ช่วยเหลือกันภายในบ้านเสียก่อน... แล้วจะให้ใครที่ไหนมาช่วยพวกเรา

ขอขอบคุณ ร้อยเอกสำรวย สร้อยจักร พ่อครูทหารหัวหน้าค่ายดีรักษาและครูทหารทุกท่านที่ได้สั่งสอนเด็กๆ ทุกคนด้วยจิตเมตตา แม้ว่าหลายครั้งที่เด็กๆ เหนื่อยเมื่อยล้าและดื้อรั้น ครูทหารทุกท่านก็ไม่ย่อท้อในการสั่งสอนและฝึกปฏิบัติ และยังมีวิธีการต่างๆ ที่แยบยล สนุกสนานอยู่ตลอดเวลา และทั้งหมดนี้คือประสบการณ์ที่จะสอนให้เด็กๆ ได้เจริญเติบโตไปพร้อมกับจิตใจที่เข้มแข็งในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ กับชีวิตในอนาคตต่อไป... ขอขอบคุณพ่อครูทหารทุกท่านครับ