บุญรักษา... เด็กหญิงวิว

บุญรักษา....

เมษายน 2561 มูลนิธิฯ ได้รับแจ้งจากครูรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี หนองคาย ว่ามีเด็กของศูนย์ฯ คนหนึ่งไม่สบายมากจากการป่วย คุณหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในเด็ก (Childhood Acute Leukemia) มูลนิธิฯ ได้ไปเยี่ยมเด็กหญิงวิวที่บ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่คุณแม่และคุณยายในการดูแลน้องตามคำสั่งของคุณหมอ เมื่อต้องกลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน รวมทั้งการเข้ารับการบำบัดรักษาตามที่คุณหมอนัดหมาย

เมษายน 2562 “คุณหมอบอกว่าหายแล้วค่ะ ไม่มีเชื้อแล้ว” นี้คือประโยคแรกที่คุณยายเดินออกมาต้อนรับคณะของพวกเราที่ไปเยี่ยมน้องวิวที่บ้าน น้องวิวในวันนี้ มีรอยยิ้ม สนุกสนานและมีความสุขอย่างมากกับของเล่นและตุ๊กตาที่เอาไปให้ คุณยายบอกว่า ยังต้องไปพบคุณหมอเพื่อตรวจติดตามผลอยู่ แต่ก็สบายใจมากแล้ว ส่วนคุณแม่ของน้องวิวนั้น ก็จำเป็นต้องกลับไปทำงานที่กรุงเทพฯ

บุญรักษา... ขอให้น้องวิวเจริญเติบโตเป็นเด็กดีของคุณแม่ คุณตาและคุณยายนะครับ ขอขอบคุณระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย #สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ได้บริจาคสมทบช่วยเหลือน้องวิว ทำให้น้องหายจากมะเร็งแล้วในวันนี้ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์นี้มายังทุกท่าน ขอบคุณครับ