มูลนิธิฯ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านผือ จ.อุดรธานี ประชุมริเริ่มโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลเด็กปฐมวัย

มูลนิธิฯ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านผือ จ.อุดรธานี ประชุมริเริ่มโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลเด็กปฐมวัย

มูลนิธิฯ ทำงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆ ในโครงการครูปฐมวัยคือหัวใจของการพัฒนา ใน 5 จังหวัดของอีสานตอนบน หนองคาย/เลย/อุดรธานี/บึงกาฬ/นครพนม มาเป็นเวลาหลายปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหมู่บ้านที่ห่างไกลนั้น มีข้อจำกัดและประสบกับปัญหาหลายอย่าง หนึ่งในปัญหาที่สร้างความหนักใจให้กับแม่ครู คือผู้ปกครองของเด็กเล็กไม่ใส่ใจดูแลลูกหลาน บางครอบครัวเลี้ยงดูเด็กๆ ตามมีตามเกิดไปวันๆเด็กบางคนร่างกายผอมแห้งแคระแกร็น มีน้ำหนักตัวแค่ไม่กี่กิโลกรัม เด็กบางคนโชคร้ายที่ผู้ปกครองไม่อาบน้ำทำความสะอาดล้างขี้ล้างเยี่ยวให้และปล่อยให้เด็กเนื้อตัวสกปรกอับชื้นและกลิ่นเหม็นอยู่อย่างนั้น

เมื่อถึงวัยที่ต้องไปศูนย์เด็กเล็ก #อายุ2ปี ผู้ปกครองเหล่านี้ก็ผลักภาระหน้าที่พื้นฐานให้ไปเป็นของครู ซึ่งด้วยภาระหน้าที่ของแม่ครูที่ต้องดูแลเด็กๆ จำนวนมากในแต่ละวันนั้น ทำให้ไม่สามารถดูแลและติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคนได้อย่างเต็มที่มากนัก

คำถามสำคัญที่ต้องถามซ้ำอีกก็คือว่า ทำไมพ่อแม่หรือผู้ปกครองเหล่านี้ไม่ใส่ใจในการเลี้ยงดูลูกหลานของตนเองเท่าที่ควร บางครอบครัวพ่อแม่ #วัยรุ่น ไม่มีความพร้อมในการมีลูก เมื่อมีลูกก็ผลักภาระให้ปู่ย่าตายายเป็นคนเลี้ยงดู เด็กเล็กหลายคนที่เราไปพบเจอ พ่อแม่หนีหายจากไปตั้งแต่แรกเกิด ตายายหรือญาติพี่น้องที่เลี้ยงเด็กก็แก่ชราภาพและด้อยศักยภาพในการเลี้ยงลูกหลาน ... แล้วเด็กเล็กเหล่านี้จะเติบโตต่อไปอย่างไร...

เนื่องในโอกาสการเริ่มต้นความร่วมมือของโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลเด็กปฐมวัย มูลนิธิฯ ได้มอบตุ๊กตาและของเล่นสำหรับเด็กให้กับโรงพยาบาลบ้านผือ จ.อุดรธานี เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กของโรงพยาบาลต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่มอบตุ๊กตาสวยงามเหล่านี้มาให้ ขอบคุณครับ .../\...