ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่1/2562

ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่1/2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำด้วง อ.บ้านผือ อุดรธานี

ผู้ที่เลี้ยงและดูแลเด็กเล็กตามหมู่บ้านชนบทของอีสาน ส่วนใหญ่เป็นปู่ย่าตายาย หลายคนท่านก็อายุมากแล้ว กำลังวังชาและศักยภาพก็ลดน้อยถอยลง แต่เด็กๆ ยังต้องเจริญเติบโตต่อไป การฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลบ้านผือ

เนื้อหาการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้คัดเลือกและปรับเอามาจากคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Development Surveillance and Promotion Manual) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นให้ข้อมูลความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย การตรวจประเมินพัฒนาการของลูกด้วยตนเอง รวมทั้งวิธีการเล่นการสื่อสารที่เหมาะสมกับลูก

“มีลูกไว้ทำไม ทำไมต้องมีลูก” เป็นอีกหัวข้อหนึ่งของการพูดคุยเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเลี้ยงลูก เพราะการเลี้ยงลูกให้เขามีเจริญเติบโตที่ดีในโลกยุคปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย

ขอขอบคุณทีมงานโรงพยาบาลบ้านผือที่ได้มาให้ความรู้และฝึกทักษะต่างๆ ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง การแบ่งฐานและปฏิสัมพันธ์ถาม-ตอบในแต่ละกลุ่มนั้น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะพ่อๆ แม่ๆ ที่อายุมาก ท่านได้รับฟังและทบทวนเนื้อหาอย่างใกล้ชิด ขอขอบคุณคณะแม่ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำด้วงและคณะแม่บ้านทุกท่านที่มาร่วมด้วยช่วยกันทำอาหาร ขอให้บุญประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้ อำนวยอวยพรให้เกิดแก่เด็กเล็กปฐมวัยของบ้านคำด้วงทุกคนด้วยเถิด ขอบคุณครับ .../\...