ทัศนศึกษาเพื่ออนาคต...

ทัศนศึกษาเพื่ออนาคต...

ในสถานสงเคราะห์ของเรา #บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคาย พี่คนโตที่เรียนชั้น ม.6 และ ปวส. หากเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จำเป็นต้องออกจากบ้านเพื่อ “ไปต่อ” ชีวิตของตนเอง บางคนศึกษาเล่าเรียนต่อ บางคนก็เริ่มต้นทำงานเลย บางคนทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วย เพราะทุกคนต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่และมีอนาคตของตนเองต่อไป

การทัศนศึกษาในครั้งนี้ น้องๆ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสถาบันอุดมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้ไปดูชั้นเรียนและทำกิจกรรมร่วมกันกับพี่ๆ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย จากนั้นได้ไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ มข.แห่งนี้ น้องๆ ได้ทำกิจกรรม “ตามล่าหาไอดอล” ได้พบปะและพูดคุยกับพี่ๆ นักศึกษาหลายคนหลายคณะ ซึ่งพี่ๆ ก็มีเมตตาให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกับน้องๆ ทุกคนเป็นอย่างดี

“โลกทัศน์” เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน “แรงบันดาลใจ” ให้ใครสักคนมีพลังและสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายในชีวิตที่ตั้งหวังเอาไว้ได้...

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านและพี่ๆ นักศึกษาทุกคนที่ให้โลกทักศน์ที่ดีแก่น้องๆ
“... ชีวิตทุกคนต้องไปต่อ
หากย่อท้อ ก็หมดหวัง
เพราะชีวิต ต้องมีแรงพลัง
เพื่อความหวัง ที่เป็นจริง”

ขอให้ทุกคนโชคดี..