ช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อน

ช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อน...

ความพิการอย่างใดอย่างหนึ่งของเด็กนับตั้งแต่กำเนิด ถือได้ว่าเป็นความโชคร้ายของชีวิต ยิ่งมาประสบกับความพิการซ้ำซ้อนหลายอย่าง ทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ก็คงต้องบอกว่าเป็นชะตาของชีวิตที่โชคร้ายยิ่งกว่า ความพิการแต่กำเนิดมีมูลเหตุมาจากหลายปัจจัย ทั้งด้านพันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตนของแม่ขณะตั้งครรภ์

สิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเด็กพิการทุกประเภทคือกำลังใจของผู้ปกครองที่เลี้ยงดูและดูแลเด็กในชีวิตประจำวัน ชีวิตของพ่อแม่ผู้ปกครองก็สะสมความเครียดมากอยู่แล้ว จะทำอย่างไรในการดูแล บำบัดและรักษาความพิการซ้ำซ้อนของลูกให้มีอาการดีขึ้น และดีมากพอที่พวกเขาจะสามารถดูแลร่างกายและทานอาหาร หรือปกป้องคุ้มครองตัวเองได้ เป็นอย่างน้อยที่สุด

ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ไปเยี่ยมน้องๆ ที่มีความพิการซ้ำซ้อนและอาการออติสติก #2ครอบครัว ที่ตำบลโพนทอง อ.โพธิ์ตาก หนองคาย เป็นการติดตามผลให้คำปรึกษาและพูดคุยแลกเปลี่ยนให้กำลังใจคุณแม่ ขอขอบคุณประเทศไทยที่มีเงินอุดหนุนช่วยเหลือคนพิการ อย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ รวมทั้งหน่วยงานด้านการศึกษาพิเศษที่ดูแลอยู่ตลอดเวลา มูลนิธิฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางพาน้องไปพบคุณหมอตามนัดหมายที่โรงพยาบาลในเมือง

เงินสงเคราะห์นี้ ได้มาจากเมตตาจิตของท่านที่บริจาคสมทบให้มา มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดแก่น้องๆ มายังทุกท่านในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณครับ …/\...