ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง ครั้งที่ 3/2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมีชัยวนาราม อ.เฝ้าไร่ หนองคาย

ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง ครั้งที่ 3/2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมีชัยวนาราม อ.เฝ้าไร่ หนองคาย

ปัญหาของเด็กเล็กปฐมวัย “พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยง คนเลี้ยงไม่ใช่พ่อแม่” ยังคงเป็นปรากฎการณ์ของครอบครัวในชนบทอีสานที่ส่งต่อรุ่นกันมา ไม่รู้จบสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลและเงื่อนไขใดก็ตาม ผลกระทบย่อมตกแก่เด็ก จะมากหรือน้อยก็อีกประการหนึ่ง... ยุคสมัยเปลี่ยนไป เด็กเล็กตามชนบทในทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ไม่ได้ไปวิ่งเล่นตามท้องทุ่งเสียแล้ว แต่กลับอยู่กับโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา เมื่อมาประกอบกับลักษณะการเลี้ยงลูกหลานแบบตามมีตามเกิด อาหารการกินก็เอาตามง่าย เช่น ขนมหวานกรุบกรอบ ขนมเครป บะหมี่สำเร็จรูป ลูกชิ้นทอด ส่วนเด็กๆ ที่พ่อแม่ใส่ใจในเรื่องอาหารการกิน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับลูก

ทั้งหมดนี้ คือมูลเหตุที่เป็นสาเหตุเริ่มต้นของการสร้างพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้กับลูกหลาน แล้วเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เหมาะสม เด็กเล็กอายุแรกเกิดถึง 2 ปี ห้ามเล่นหรือดูโทรศัพท์โดยเด็ดขาด อายุ 3-4 ปี ควรทานข้าวได้เอง อาบน้ำแปรงฟัน ทำความสะอาดร่างกายของตนเองได้ อายุ 4-5 ปี ควรเก็บที่นอน ล้างถ้วยล้างชาม ปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดบ้านได้ เป็นต้น สาระสังเขปนี้เป็นงานสำหรับเด็กที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการพัฒนาสมองที่ดี (EF-Executive Functions) ที่เด็กเล็กจะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวตนในลำดับอายุที่มากขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ สำหรับความรู้เรื่อง EF-หลักการพัฒนาสมองที่ดีสำหรับเด็ก ขอขอบคุณทีมงานคุณหมอจากโรงพยาบาลเฝ้าไร่ ที่มาให้ความรู้เรื่องโภชนาการ รวมทั้งวิธีการเฝ้าระวังและประเมินการเจริญเติบโตสมวัยของเด็กปฐมวัย และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นมาให้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกและนำมามอบให้เด็กๆ และผู้ปกครองในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ