มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมสวัสดีปีใหม่และมอบเสื้อผ้า ตุ๊กตาของเล่นให้กับเด็กๆ

มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมวันปีใหม่กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ดำริ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยมีกิจกรรมสนุกสนานการละเล่นต่างๆ พร้อมมอบเสื้อผ้า ตุ๊กตาและของเล่นต่างๆ ให้กับเด็กๆ รวมทั้งอาหารกลางวัน .... สวัสดีปีใหม่ ขอให้เด็กๆ ทุกคนจงมีแต่ความสุขตลอดไป....

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้นำเสือผ้าที่ได้รับมอบบริจาคมาไปมอบให้กับเด็กๆ และครอบครัวที่ยากลำบากในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆ ของ จ.หนองคาย เพื่อบรรเทาปัญหาจากสภาพอากาศในฤดูหนาวนี้ ขอขอบคุณผู้ที่บริจาคเสื้อผ้ามาให้ในโอกาสนี้ด้วยครับ