มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ...

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2559: เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต.... 
สถานที่: โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ มีที่ตั้งอยู่ชานเมืองหนองคาย มีนักเรียน 274 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ขยายโอกาส) ครอบครัวและผู้ปกครองของนักเรียนมีฐานะยากจน ส่วนใหญ่เลี้ยงชีพโดยเป็นแรงงานรับจ้างและกรรมกรในเขตเมือง นักเรียนหลายคนเป็นชาวลาวที่อพยพมากับพ่อแม่ที่มาทำงานในฝั่งไทย

จากการปรึกษาหารือร่วมกับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียน มูลนิธิฯ จึงรับพิจารณาการช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนมัธยม (ม.1-3) จำนวน 75 คน (อาหารกลางวันฟรีเฉพาะระดับชั้น ป.1-ป.6) และโครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนไทยสำหรับปีการศึกษา 2559 นี้ในลำดับต่อไป

มูลนิธิฯ มอบเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ เพื่อเป็นรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็ก... ขอให้เด็กๆ ทุกคนมีความสุข :) :) :)