ส่งมอบห้องน้ำที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้กับครอบครัวน้องโอโม่

มูลนิธิฯ ส่งมอบห้องน้ำใหม่ให้กับครอบครัวน้องโอโม่และน้องแพร

สืบเนื่องจากการเยี่ยมครอบครัวของน้องโอโม่และน้องแพร ต.หายโศก อุดรธานี เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนและพบว่าคุณแม่พึ่งคลอดน้องสมาชิกคนใหม่ของครอบครัว นอกเหนือจากการช่วยเหลือเบื้องต้นในครั้งนั้น... มูลนิธิฯ และ อบต.หายโศกมีความเห็นร่วมกันในการปรับปรุงห้องน้ำและส่วนทำครัว เนื่องจากมีสภาพที่ทรุดโทรมและไม่ถูกสุขลักษณะที่ดีเลย ประกอบกับคุณพ่อและคุณแม่ของน้องๆ มีทักษะด้านงานก่อสร้างอยู่แล้ว

บัดนี้ ห้องน้ำใหม่เสร็จเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้แล้ว มูลนิธิฯ และ อบต.หายโศกจึงขอส่งมอบห้องน้ำใหม่นี้ให้กับครอบครัวของน้องโอโม่และน้องแพร เพื่อสุขลักษณะที่ดีของสมาชิกทุกคนในครอบครัว พร้อมกันนี้ ก็ได้มอบเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมให้กับคุณแม่-เพื่อลูกน้อยสมาชิกใหม่ของครอบครัว

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้บริจาคสมทบและมีส่วนร่วมในงบประมาณการก่อสร้างห้องน้ำใหม่ให้ครอบครัวน้องโอโม่ในครั้งนี้ ขอบคุณครับ.../\...

ปล.วันที่ไปมอบ น้องโอโม่ ไม่อยู่บ้าน ต้องไปถือป้ายร่วมขบวนแห่บุญบั้งไฟ