ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนในเขตตำบลหายโศก จ.อุดรธานี

ทักษะชีวิต... คือเข็มทิศนำทางและแสงสว่างนำใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เครือข่ายโรงเรียนตำบลหายโศก ‪#‎8โรงเรียน และมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพิทักษ์และปกป้องความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน

สถานที่: สำนักงานและลานกีฬา อบต.หายโศก
วันเวลา: 6-7 มิถุนายน 2559 
เป้าหมาย: นักเรียนจำนวน 140 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากชั้นเรียน ป.5 ป.6 และ ม.1 ‪#‎มีพี่ม3มาแจม3คน 
ทีมงานพี่เลี้ยงค่าย: นำโดยครูเน และพี่ๆ จากสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต1 จ.หนองคาย

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะชีวิต:
ฐานที่ 1: เกมส์ - เพื่อนออนไลน์... ผู้ร้ายหรือพระเอก 
ฐานที่ 2: เครือข่ายสไปเดอร์แมน ‪#‎การคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
ฐานที่ 3: รักนวลสงวนตัว 
ฐานที่ 4: พุทธศาสนา... นำพาชีวิต 
ฐานที่ 5: กีฬาพาสนุก
ฐานที่ 6: เขาวงกต... งดเสี่ยง เลี่ยงอันตราย ‪#‎ยาเสพติด

การฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ แม้จะมีเวลาไม่มากนัก แต่เชื่อได้ว่านักเรียนทุกคน “มองเห็นภาพ” ทางเลือกของชีวิตที่ดี.... ขอให้ทุกคนจงทำหน้าที่นักเรียนและลูกที่ดีตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ‪#‎สู้ไม่สู้ ‪#‎สู้ไม่สู้ปรบมือ3ครั้ง ‪#‎สู้สู้ :)

ขอขอบคุณ อบต.หายโศก นำโดยท่านนายก อบต. ท่านรองนายก อบต. พี่ตุ้ย ผอ.กองสวัสดิการสังคมและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทเพื่อเด็กๆ ในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนมูลนิธิฯ มาโดยตลอด ขอให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขตลอดไป ขอบคุณครับ.../\...