มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก กรณีเพิ่มเติม ต.จอมศรี อ.เพ็ญ อุดรธานี

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากลำบาก ตำบลจอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี (กรณีเพิ่มเติม)

ครอบครัวที่ 1: น้องบีม น้องบิวตี้ น้องบีบี 
ครอบครัวที่ 2: น้องอิม น้องอุ้ม น้องอ้น

การไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของตนเอง ถือได้ว่าเป็นความยากลำบากอย่างมากสำหรับครอบครัวที่มีลูกน้อยที่ต้องเลี้ยงดู ครอบครัวของน้องๆ ทั้ง 2 ครอบครัวนี้ ก็อยู่ในสภาพนี้เช่นเดียวกัน แต่ยังมีโชคดีอยู่บ้างที่ญาติๆ เมตตาให้บ้านได้อาศัยอยู่โดยไม่คิดค่าเช่า... สังคมของชนบท โดยเฉพาะอีสาน หากเปรียบเทียบเรื่องเรื่องรายได้ครัวเรือนแล้ว ฟังดูยากจนมาก ‪#‎และก็ยากจนอย่างนั้นจริงๆ แต่ด้วยบริบทและวิถีการดำรงชีวิต ถึงจะลำบากยากแค้นอย่างไร แต่ละครัวเรือนก็ไม่ย่อท้อ ต่างพยายามหาทางต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของลูกหลาน...

หน้าฝนเข้ามาแล้ว สถานการณ์หลายอย่างโดยเฉพาะข้าวปลาอาหาร พอหาได้บ้าง... เด็กโตอย่างเด็กชายบีม อายุ 10 ขวบ สามารถหาปูหาปลามาเป็นอาหารของครอบครัวได้แล้ว ‪#‎ตอนเด็กๆใครเคยไปใส่เบ็ดในนายกมือขึ้น

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคสมทบให้กับมูลนิธิฯ ช่วยเหลือครอบครัวของน้องๆ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณพี่ก้อย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อบต.จอมศรีที่ได้ประสานงานและร่วมมือเพื่อพัฒนาเด็กๆ ของบ้านเราร่วมกัน ขอบคุณครับ ..../\....