อบรม "แม่มือใหม่ ใส่ใจสุขภาพ"

การฝึกอบรม "แม่มือใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

แม้การบริการด้านการฝากครรภ์ของโรงพยาบาลในระดับอำเภอและระดับตำบล (รพสต.) ของไทยเราจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากก็ตาม ปัญหาของหญิงตั้งครรภ์และแม่มือใหม่ #โดยเฉพาะแม่วัยรุ่น ในหมู่บ้านชนบทยังเป็นปัญหาซ้ำๆ เดิมๆ อยู่มาก คือ ไม่มีความรู้และทักษะในการดูแลครรภ์และสุขภาพของตนเอง ในหลายกรณี ส่งผลเสียต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ จนทำให้ลูกน้อยพิกลพิการ ปัญญาอ่อน หรือเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ในที่นี่ รวมไปถึงอันตรายที่เกิดจากการทำแท้ง

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มูลนิธิฯ และทีมงานของคุณหมอ #ชาวบ้านเรียกหมอกันหมดทุกคน จากโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ได้ให้ความรู้และทักษะการดูแลครรภ์ที่ดี โดยแบ่งตามห้วงอายุครรภ์ ก่อนคลอด และหลังคลอด.... คุณแม่มือใหม่ รวมทั้งแม่มือเก่าหลายท่านมีคำถามมากมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ เช่น.... 
- ตอนคลอดเจ็บมากมั๊ยคะ
- ลูกที่เกิดมาจะครบ 32 มั๊ยคะ
- ทำอย่างไรจึงจะทำให้ลูกเราแข็งแรง
- การมีลูกเป็นอย่างไรคะ 
- อาบน้ำลูก ให้นมลูก ทำอย่างไรคะ 
- ฯลฯ

นอกเหนือจากความรู้และทักษะด้านการดูแลครรภ์ที่ดีแล้ว การฝึกอบรมในครั้งนี้ ทีมงานคณะวิทยากรได้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ "ชีวิต" ในการทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดี... เพราะยังมีคุณพ่อและคุณแม่มือใหม่หลายครัวเรือน อายุยังน้อย ยังขาดวุฒิภาวะ รวมทั้งหน้าที่การงานที่ดีในการที่จะเลี้ยงดูลูกน้อยต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้บริจาคสมทบ ทำให้มูลนิธิฯ สามารถดำเนินการฝึกอบรมแม่มือใหม่ฯ ในครั้งนี้ได้ และมูลนิธิฯ จะขยายผลการฝึกอบรมนี้ไปยังตำบลอื่นที่ห่างไกลต่อไป... ขอบคุณครับ .../\....